PODKLADY PRO PASPORTIZACI

CO SI PŘIPRAVIT

Údaje o stavbě

(základní informace)

Součástí dokumentace pasportu stavby jsou dokumenty, přesně určující polohu stavby. Sepište proto prosím informace jako katastrální území, čísla pozemků atd.

V dokumentaci je pro snadnější orientaci nutné uvést údaje o investorovi. Budeme potřebovat Jméno a trvalé bydliště

Původní výkresová dokumentace

(pokud se alespoň část dochovala)

Pokud existuje původní dokumentace, budeme velmi rádi, když ji k účelu přípravy dokumentace pasportu stavby poskytnete. Pomůže nám to si upřesnit rozměrové poměry a odkryje konstrukce, které jsou zastavěné a není k nim možný přístup.

Fotodokumentace

KDY JE NUTNÉ JI POŘÍDIT A KRITÉRIA

V případě, že vaše stavba je větší než 150 m2, bude nutné připravit fotodokumentaci stavby. Na základě této dokumentace vám připravíme cenovou nabídku. Z venku vyfoťte budovu ze všech stran, uvnitř pak
konstrukce jako schodiště, krovy a v každém patře udělejte několik fotek místností. Na  obrázcích
níže se můžete inspirovat, jak vypadá fotodokumentace, která pomůže.