DOKUMENTACE AKTUÁLNÍHO STAVU

PASPORTIZACE STAVEB

Zpracování základní projektové dokumentace k předmětné stavbě skládající se ze zjednodušených výkresů 
jednotlivých podlaží, řezu, pohledů, situačního schématu a technické zprávy v souladu
s prováděcí vyhláškou o dokumentaci staveb.


KDY JE PASPORTIZACE ZAPOTŘEBÍ


VÝZVA STAVEBNÍHO ÚŘADU


Nedochovala se původní projektová dokumentace k objektu, není k nalezení ani v archívu stavebního úřadu a jste vyzvání stavebním úřadem

AKTUALIZACE PRO STAVEBNÍ ÚŘAD


V průběhu let se stav objektu změnil (přístavba, nástavba, bourací práce) a nyní je potřeba stav narovnat před stavebním úřadem

PRODEJ UPRAVENÉ BUDOVY


Chcete nemovitost prodat včetně staveb, které nejsou součástí původního povolení, anebo neexistují v katastru nemovitostí (např. samostatně vybudované garáž, zahradní domek, atd.)


REKONSTRUKCE BUDOVY


Nedochovala se původní projektová dokumentace k objektu, není ani v archívu stavebního úřadu, máte v úmyslu objekt rekonstruovat, ale chybí dokumentace stávajícího stavu


NÁJEM NEBO PRODEJ 


Máte ve správě více nemovitostí, k nimž nemáte odpovídající projektovou dokumentací a potřebujete z důvodu nájmu či prodeje dokumentaci aktualizovatPrůběh pasportizace


1.

Objednání pasportu stavby

2.

Zaměření stavby technikem

cca do 14 dnů od objednání

3.

Osobní předání dokumentace

cca do 14 dnů po zaměření


K zaměření stavby lze doobjednat i služby Geodeta (volitelné, podle požadavku úřadu, např. geodetický plán).
Inženýring (vyřízení s úřady) od nás lze doobjednat kdykoli v průběhu zakázky.

Doplňkové služby

 


4.

Geodetické zaměření

Pokud řešíte pasportizaci nemovitosti a zároveň chcete zajistit výškopis a polohopis stavby pro zápis do katastru nemovitostí, případně geometrický plán, nabízíme ve spolupráci s partnerem GeoDouble také možnost zaměření stavby geodetem.  

5.

Jednání s úřady (Inženýring)

Ušetřete čas strávený na úřadech, projednání záměru s dotčenými orgány státní správy můžeme zajistit za vás.

  • zápis nemovitosti do katastru nemovitostí 
  • projednání skutečného stavu s místně příslušným stavebním úřadem.

Ceník pasportizace

Kolik zpracování dokumentace stojí

Drobné stavby

Garáže či zahradní domky

4 990 Kč

Rodinné domy

do 150 m2, v případě nepodsklepení a dalších pater sleva až 2 000 Kč

7 990 Kč

Inženýrské služby

Příprava podkladů a vyřízení formalit na úřadě

3 990 Kč

Geodetické práce

V případě nutnosti polohopisného zaměření

5 990 Kč

Bytové domy či podnikatelské objekty nad 150m2

Cena u větších staveb musí být z důvodu rozdílné časové náročnosti vypočítána individuálně 
na základě zaslané fotodokumentace stavby.

Spolupráce

Komplexní servis v oblasti stavebnictví zajištujěme společně s partnery
 

projektování, požární ochrana, bezpečnost práce BOZP

Geodetické práce, zaměřování staveb

Statika staveb, statické posuzování

Realizace staveb rodinných a bytových domů